WORXS - Alt indenfor arbejdsmiljø samlet ét sted


Vi samler alle dine værktøjer til styring af arbejdsmiljøet.
Her finder du alt om arbejdsmiljø, sikkerhed, APV, kemi, trivsel og lovlister i en samlet portal. Med WORXS vælger du en kundetilpasset løsning, hvor du kan mixe og matche dit abonnement lige præcis som du ønsker.


WORXS er tidsbesparende, skaber overblik og giver dig tryghed.
Vi sætter strøm til arbejdsmiljøhåndbogen, og gør arbejdsprocessen nemmere og mere overskuelig for dig.


Prøv WORXS basispakke gratis i 3 måneder

Kontakt WORXS A/S

Hør mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed og bestil prøveabonnement til din virksomhed- du kan bestille det eller på telefon: 70 107 701


All-in-one worklife solutions


Læs mere

Billede WORXS

Her finder du alt om ARBEJDSMILJØ, SIKKERHED, APV, KEMI, TRIVSEL OG LOVLISTER på Danmarks arbejdsmiljøportal. Her finder du alle de værktøjer du har behov for i styringen af arbejdsmiljøet. Vi giver mere tid til medarbejderne, de opnår en struktureret hverdag, tryghed og ro. Dertil vil disse fordele frigive ressourcer således at fokus kan flyttes, til områder hvor de kan gøre en forskel.

Billede

Arbejdsmiljø

Med WORXS opnår du meget nemmere styring af arbejdsmiljøorganisationen, sikkerhed, lovpligtig uddannelse, arbejdsmiljødrøftelser, Kemi og arbejdspladsbrugsanvisninger, APV, trivselsmålinger og lovlister. ALT er samlet et sted online.
Læs mere om arbejdsmiljø
Billede

Kemi

Hvert år anmeldes mere end 4.000 arbejdsskader i forbindelse med håndtering af kemikalier. 15 % på arbejdsmarkedet har hudkontakt med kemikalier i mere end ¼ af arbejdstiden. 22 % af alle på arbejdsmarkedet har hudproblemer. WORXS skaber tryghed, overblik, struktur og medarbejderne sparer tid på papirarbejde.
Læs mere om kemi
Billede

APV

I Danmark er det et lovkrav at alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Virksomhederne skaber øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV. Det er arbejdsgiverens ansvar og medarbejderne skal inddrages i processen. Med WORXS er det let tilgængelig for alle, sikkerhed for opfyldelse af lovkrav og ressourcebesparende.
Læs mere om APV
Billede

Analyser

Her kan du gennemføre spørgeskemaundersøgelser med sine medarbejdere, foretage korte eller mellemlange trivselsmålinger og arbejde med social kapital. Derudover kan du oprette egne undersøgelser ud fra arbejdsmiljøorganisationens strategi og visioner. Menuen "Analyser" er din guide til en bedre trivsel på virksomheden.
Læs mere om trivsel
Billede

Lovlister

Her får du et overblik over alle lovlister. Her er alle lovlister ajour og du kan altid trygt finde svar på dine spørgsmål. Her har du overblik over lovlister og hvordan loven efterleves. Derudover kan du til enhver tid tilknytte et ubegrænset antal afdelinger til virksomhedens lovgivning.
Læs mere om lovlister

Arbejdsmiljø

Med WORXS har du altid adgang til værktøjer samlet et sted online. Her er værktøjer til at forbedre og vedligeholde det gode og sunde arbejdsmiljø. Vi har i WORXS ganske enkelt samlet ALT et sted online. Her har du enkelt og effektiv styring af arbejdsmiljøorganisationen. Her er værktøjer for hvordan du håndtere sikkerheden, foretager sikkerhedsrunderinger, tilmelder dine kollegaer de lovpligtige uddannelser, samt foretager arbejdsmiljødrøftelser. Styre og håndtere sikkert kemikalier og arbejdspladsbrugsanvisninger. Her kan du altid foretage din Arbejdspladsvurdering online, således at I opfylder lovkravene. Med WORXS kan du ligeledes foretage dine trivselsmålinger. Sidst men ikke uvæsentligt så har du her adgang til virksomhedens lovlister samlet et sted online.

Arbejdsmiljø

Her kan du oprette arbejdsmiljøorganisationens struktur og medlemmer. Du kan samtidig styre alle arbejdsmiljøorganisationens opgaver, herunder den årlige arbejdsmiljødrøftelse, lovpligtige uddannelser, sikkerhedsrunderinger, eftersyn m.v.


Billede

Opret arbejdsmiljøorganisationens struktur og medlemmer

Få overblik over alle lovpligtige uddannelser.

Hvordan foretager jeg en sikkerhedsrunder og eftersyn.


APV

Formålet med at udarbejde en arbejdspladsvurdering er at sikre;

  • At virksomhedens sikkerheds- og sundhedsarbejde omfatter alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer.
  • At virksomheden arbejder systematisk og løbende med at løse problemerne.
  • Alle arbejdsgivere med ansatte har pligt til at udarbejde en skriftlig APV samt pligt til at revidere den i overensstemmelse med reglerne.
  • Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering, som sikrer, at alle væsentlige arbejdsmiljøproblemer inddrages i virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Udarbejdelse af arbejdspladsvurderingen kan ske i elektronisk form.
  • Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at sikkerhedsorganisationen inddrages i og deltager i hele APV-processen. Det gælder både planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, opfølgning og revision af APV'en.
  • Virksomheden kan selv vælge den metode, som APV'en skal gennemføres efter. Valgfriheden gør det muligt at finde en metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde.
  • Virksomheden skal tage stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i APV'en.

APV

Her kan du oprette APV undersøgelser med fokus områder og stikord tilpasset din virksomhed. Dine medarbejdere kan udfylde APV kortlægningen online og komme med deres forbedringsforslag. Arbejdsmiljøorganisationen kan oprette handlingsplaner til alle APV sager, hvor løsningen og tidsfrister beskrives og der udpeges ansvarlige. Alle medarbejdere har adgang til at læse APV og de ansvarlige modtager automatisk besked hvis tidsfrister overskrides.


Billede

Gennemfør online APV undersøgelser for jeres medarbejdere

Håndter sager skabt på baggrund af jeres APV undersøgelser

Tilknyt handleplaner til at få løst jeres APV sager


Kemi

KEMI-BASEN er et værktøj til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger. Nu også som APP, der reducere omkostningerne yderligere. I Danmark er der et krav om, at de kemikalier, der anvendes på arbejdspladsen, vurderes. Der skal udarbejdes arbejdspladsbrugsanvisninger, som beskriver de lokale foranstaltninger for sikkerhed og sundhed - herunder håndtering, værnemidler, bortskaffelse m.v. Kemi på arbejdspladsen omfatter ikke kun de kemikalier, der bliver brugt ved produktion, det er også f.eks. maling, lak, lim, fugemasser, skæreolier, rengøringsmidler m.v. Alle sikkerhedsdatablade på dine kemikalier samles i arbejdsmiljøportalen, hvor de holdes opdateret. På baggrund af dine oplysninger udarbejdes der automatisk arbejdspladsbrugsanvisninger, som løbende ajourføres. Alle dine arbejdspladsbrugsanvisninger kan læses via tablet, smartphone eller pc, samt downloades som pdf.

Kemi-basen


Adgang til arbejdspladsbrugsanvisninger, når du har brug for det.

Adgang til APB'er både online og offline.

Medarbejderne sparer tid på unødvendig søgen efter APB‘er.

KEMI-APP'en gør arbejdsprocessen mere sikker.

Billede

Gratis app følger med Kemi-basen

Med Kemi-basen kan man gratis benytte sig af vores Kemi-app smartphones og tablets. Med app'en, kan virksomhedens arbejdspladsbrugsanvisninger downloades til din smartphone eller tablet, så du har dem lige ved hånden.

Billede Billede

Trivsel

Medarbejdernes trivsel er en vigtig faktor for en sund arbejdsplads. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle. På arbejdspladsen skabes mange relationer og udover hjemmet er det, det sted vi opholder os allermest. Derfor er arbejdspladsen en velegnet for indsatser til at fremme sundheden.
En indsats for at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen er udtryk for en ansvarlig virksomhedsstrategi, der ud over at forebygge sygdomme, herunder arbejdsrelaterede sygdomme, ulykker og stress, kan bidrage til at øge de ansattes trivsel og sundhedstilstand – og dermed produktivitet.

Analyser

Her kan du gennemføre forskellige undersøgelser af det psykiske arbejdsmiljø, herunder trivselsmålinger, medarbejdertilfredshedsundersøgelser og socialkapital. Arbejdsmiljøorganisationen kan på baggrund af dette få overblik over de væsentligste indsatsområder indenfor det psykiske arbejdsmiljø.


Her foretager i korte eller mellemlange NFA trivselsmålinger.

Her foretager i undersøgelser om social kapital.

Her foretager i helbredskontroller og høreundersøgelser.

Billede

Lovlister

Med basis i de lovkrav din virksomhed skal efterleve, kan WORXS tilbyde at holde dig ajour med den lovgivning din virksomhed er omfattet af, informere om ny lovgivning samt beskrive hvad ændringen betyder for din virksomhed. WORXS er således med til at sikre, at du smidigt og effektivt kan opfylde standardernes krav om adgang til relevant lovgivning, beskrive hvordan virksomheden efterlever lovgivningen og regelmæssig evaluering af efterlevelsen.

LOV-basen

Alle love og bekendtgørelser, som er relevante for din virksomhed, samles på en lovliste, hvor du automatisk modtager information når lovgivningen ændres. Du modtager samtidig et kort resumé af de væsentligste krav i lovgivningen. Arbejdsmiljøorganisationen har mulighed for at beskrive hvordan lovgivningen efterleves på virksomheden, således at det altid kan dokumenteres hvordan virksomheden opfylder kravene i lovgivningen.


Billede

Her finder du dine lovlister med links til lovteksterne.

Her kan du kun se de love der er tilknyttet de afdelinger du er medlem af.

Beskriv hvordan lovgivningerne efterleves på afdelingsniveau.


Kontakt

WORXS A/S står altid til rådighed for en samtale omkring Danmarks arbejdsmiljøportal WORXS. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, hvis der er andet vi kan hjælpe dig med.

WORXS A/S
Niels Bohrs vej 6
6700 Esbjerg

Tlf.: 70 107 701
CVR: 27927866
kontakt@worxs.dk